Hiermee kunnen verflagen, teer en roest stofvrij verwijderd worden van alle ondergronden met een minimum verbruik aan straalmiddel.

Bijkomend voordeel van deze straalmethode is dat bij het reinigen de ondergrond zo veel mogelijk intact blijft. Dit komt door de lage werkdruk (min. 0.5 bar), fijn straalmiddel en veel water.

De straalmethode is ook geschikt om verflagen, etc. van harde ondergronden te verwijderen. De machine staat met hogere druk (max 6 bar), grover straalmiddel en minder water ook voor een zeer goed resultaat.